Jurumiyah

Matan Kitab Jurumiyah
Download Jurumiyah Kitab Kuning

Download Kitab Jurumiyah PDF: Arab dan Terjemah

oleh
Ang Rifkiyal

Kitab Jurumiyah merupakan kitab yang dikarang oleh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Daud as-Shonhaji. Kitab ini merupakan kitab yang ...

Jurumiyah Kisah Kitab Kuning

Kisah Kitab Jurumiyah, Pernah Dilempar Oleh Pengarangnya

oleh
Ang Rifkiyal

Kitab Jurumiyah (الآجرومية) adalah kitab tentang ilmu nahwu, yakni ilmu gramatika bahasa arab. Dimana, di dalamnya memuat materi seputar kaidah-kaidah ...